Magánnyomozásról
A legtöbb ember a „magánnyomozó” szó hallatán egy Sherlock Holmes-i figurára gondol, aki jól öltözötten, pipafüsttől körüllengve, asztalra feltett lábakkal, hátradőlve ücsörög karosszékében egy félhomállyal teli szobában, töprengő tekintettel réved a távolba, és közben a legbonyolultabb, legszövevényesebb ügyeket is megoldja. Nos, az igazság ennél jóval hétköznapibb!

A magánnyomozó élete soha nem egyszerű, a megbízások teljesítése többnyire bonyolult kutató-, adatgyűjtő-, elemző- és értékelő munkát igényel. A magánnyomozó gyakran figyelemtől kísérve marad „észrevétlen”, hivatalokban kilincsel adatokért, települések elhagyatott részein kutat ingatlanok után, és ellenőrzi azok lakóit, poros vagy sáros utakon követi a célszemélyt, álcázva, elbújva figyel, és gyűjt bizonyítékokat. Számtalan körülmény együtthatójaként születik meg az a produktum, amit a magánnyomozás befejezéseként a „detektív” átad megbízójának.

Miközben látom, hogy fenti sorokat olvasva, „őszinte sajnálat” ébredt Önben a magánnyomozók iránt, szólni szeretnék arról a találkozásról, amely - reményeim szerint - összehoz Önnel, egy megbízás keretében.

Mielőtt Ön felkér a feladatra, telefonon rövid konzultációt folytatunk egymással. Ezt követően kerül sor, egy előzetesen egyeztetett helyen a személyes találkozóra, ahol megbeszéljük a megbízás tárgyát, részleteit.

Végleges árajánlatot az adott ügy teljességének ismeretében teszek. Áraim figyelembe veszik az Ön igényeit, kéréseit, és az ügy specifikumait.

Alapvető célom, hogy a magánnyomozás ne csak a társadalmi elit és a jómódúak szolgáltatása legyen, hanem egy átlagember számára is elérhető és megfizethető alternatívát biztosítson problémái megoldásához.

A megbízási szerződés aláírását követően megkezdem a vállalt feladatok végrehajtását, és rendszeresen tájékoztatom Önt a nyomozás aktuális helyzetéről.

A beszerzett információkat elemzem és értékelem, majd az abból levont következtetéseimmel segítem Önt a szükséges döntések kialakításában.

Várom az Önnel való találkozást!Párkapcsolat vizsgálatMagyarázkodás?  Bizalmatlanság?  Idegőrlő bizonytalanság?

Az ördög nem alszik! - Ugye, gyakran hallja ezt a kifejezést?

Apró jelek utalnak arra, hogy egy házasság vagy élettársi kapcsolat elromlott, a partnerek között nincs meg az a bizalom, összhang, amely a társas együttélést harmonikusan működteti. A tönkrement párkapcsolat gyakori oka, egy harmadik személy megjelenése a színen.

Ne éljen bizonytalanságban! Engedje, hogy segítsek feloldani kételyeit, és bizonyítékaimmal cáfoljam, vagy megerősítsem gyanúját!

Az eredmény nem mindig megnyugtató! De, ezt már Önnek kell feldolgoznia.Céginformáció - Vagyonkutatás
Szeretne valódi képet kapni üzleti partneréről? Információra van szüksége üzletfelének jövedelmi viszonyairól, vagyoni helyzetéről, a nyújtott hitel biztosítására szolgáló ingatlan- és ingó vagyontárgyairól?

Tervezett, vagy már működő szerződéses kapcsolata esetén, elvégzem a cégvizsgálatot, illetve az egyéni partner előzetes átvilágítását, eltitkolt vagyontárgyainak felkutatását.Életmódvizsgálat - KörnyezettanulmánySzeretne bizonyosságot arról, hogy üzleti partnere, vagy privát kapcsolata, milyen ember, és kit rejt az „álarc” valójában?

Nem ismeri új munkatársa előéletét? Szeretné tudni, kivel dolgozik a mindennapokban?

Felkérés esetén elvégzem az adott személy „átvilágítását”, amelyben feltérképezem múltját, elemzem életkörülményeit, családi és baráti kapcsolatait, megvizsgálom anyagi és egzisztenciális helyzetét, kitérek jellemére, káros, illetve kóros szenvedélyeire.Eltűnt személyekA családtag, az ismerős hollétéről nincs tudomása, vagy éppen gondot okoz bujkáló adósának felkutatása?

Talán a legnehezebb kihívás egy magánnyomozó számára a csellengő fiatalok, a tudatosan rejtőzködő személyek megtalálása, tartózkodási helyének megállapítása! 

Mivel szeretem a kihívásokat, ebben is segíthetek Önnek!
Együttműködve, közös erővel felleljük a keresett személyt.Tanúk, bizonyítékok felkutatásaAmennyiben Önnek hatóság előtt, az igazságszolgáltatás valamely szintjén, esetleg magántermészetű vitában személyi vagy tárgyi bizonyítékot kell felmutatnia, vagy olyan személyt kell megtalálnia, aki tanúja volt valamely eseménynek, cselekménynek, és mindezeknek utánajárni az Ön számára túlzottan fárasztó és időigényes lenne - forduljon hozzám bizalommal!

Segítek Önnek a tanúk felkutatásában, és az ügye megítéléséhez elengedhetetlen bizonyítékok beszerzésében.Fiatalkorúak védelmeBuli! Ital! Drog! Haverok!

Kulcsszavak, amelyek manapság gyakran előfordulnak egy fiatalkorú „szótárában”.

Gyakorló apaként tisztában vagyok azzal, milyen nehéz feladat a mindennapokban gyermekeink iskolai és szabadidős tevékenységének figyelemmel kísérése, azt megelőzendő, hogy ne tévedjenek olyan „utakra”, ahonnan nincs, vagy csak nagy erőfeszítések árán visszatérés.

Felkérése esetén feltárom Ön előtt, hogy szabad óráiban hol szórakozik gyermeke, kikkel barátkozik és tart kapcsolatot, van-e valós veszélye annak, hogy rossz társaságba keveredhet, az ital, vagy a kábítószer rabjává válhat.

Ifjúságunk, a jövő záloga! Óvjuk, és vigyázzunk rá együttes erővel!


OknyomozásVajon kinek az érdeke? - tesszük fel gyakran a kérdést.

Szeretne a dolgok mögé látni, megismerni az Önt érintő változások igazi okait. Milyen érdekek, összefonódások mozgatják az Önnel kapcsolatban álló személyt, vagy szervezetet? Mi van egy üzleti vállalkozás kudarca, és egy másik sikere mögött?

Segítek Önnek, hogy kibogozhassa a szálakat és tisztán lássa a valóságot! Szigorúan a tényekre szorítkozva, feltárom az Ön számára fontos privát-, illetve üzleti kapcsolatrendszereket.